Apie mus

Všį "Jautri širdis"

Misija: Pasitelkus patirtį ir žinias, kurti geriausiai paslaugų gavėjų poreikius atitinkantį veiklos modelį, paprastai ir efektyviai bendrauti su savo paslaugų gavėjais, teikti aukštos kokybės socialines paslaugas Rokiškio rajono gyventojams. Plėtoti projektinę veiklą, pritaikant geriausią projektų įgyvendinimo patirtį. Teikti kokybiškas į asmenį orientuotas socialines paslaugas, kurios mažintų Rokiškio rajono gyventojų socialinę atskirtį ir įgalintų juos būti lygiaverčiais visuomenės nariais.

Vizija: komandinis darbas ir paprastumas padeda mums būti veikliais ir dinamiškais. Mes siekiame tapti patikimiausia ir dinamiškiausia, pritaikančia geriausią patirtį, bei projektinės veiklos srityje, įstaiga. Būti modernia, nuolat besimokančia įstaiga, taikančia naujoves įstaiga.

Kontaktai

susisiekite su mumis ir sužinokite visą išsamią informaciją